ÓSMOKLASISTO!

Zapraszamy do klas Liceum Ogólnokształcącego o profilach:

  • język polski-geografia-język angielski,

  • matematyka-geografia-język angielski,

  • biologia-chemia-język angielski

oraz do wielozawodowej klasy pierwszej Szkoły Branżowej I stopnia.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły trwa do 20 czerwca 2022.