You are currently viewing Pożegnanie ze szkołą klas trzecich LO

Pożegnanie ze szkołą klas trzecich LO

29 kwietnia (piątek) odbyła się w naszej szkole wyjątkowa uroczystość. To właśnie w tym dniu uczniowie klas III A, B, C odebrali upragnione świadectwa ukończenia Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Mogielnicy. Spotkanie prowadziła Dyrektor Szkoły – p. Małgorzata Tabor, która wystąpiła w towarzystwie swojego zastępcy – p. Urszuli Tomali-Kujat, wychowawczyń klas trzecich – p. Lidii Kosatki i p. Edyty Mydłowskiej
oraz Dyrektora MGOK-u w Mogielnicy, Radnego Powiatowego – p. Roberta Lipca.  

Żegnam Was, już wiem…
Nie załatwię żadnych ważnych spraw…

Dla absolwentów był to niezwykle ważny dzień. Z przejęciem odbierali swoje świadectwa i nagrody. Wśród nich nie zabrakło wyróżnionych za wysokie wyniki w nauce, frekwencję, osiągnięcia sportowe, udział w programach artystycznych, reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, zaangażowanie w działalność Samorządu Uczniowskiego, wieloletnią pracę w Sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz za upór i wytrwałość w realizacji celów.

Młodzi ludzie z wdzięcznością przyjęli ciepłe słowa od pani dyrektor, wychowawców oraz zaproszonych gości. Rodzice natomiast zostali nagrodzeni za współpracę ze szkołą i wychowanie godnych naśladowania dzieci.

Absolwenci zaprezentowali ciekawy program artystyczny, który zakończyli wzruszającą prezentacją. Młodsi uczniowie pożegnali starszych kolegów piosenką, tańcem i pouczającym wierszem. Pamiętali także
o symbolicznych upominkach.

Rodzice maturzystów podziękowali za trzyletnią współpracę i naukę. Ich podarunek – piękne godło – stanie się wyjątkową pamiątką.

Młodzież nie mogła rozstać się ze szkołą, kolegami i pedagogami. Jeszcze długo trwała wspólna sesja fotograficzna, której towarzyszyły ożywione rozmowy.
         Mamy nadzieję, że zbliżający się egzamin maturalny przyniesie wymarzone wyniki! Życzymy sukcesów!

                                                                                                                                                                      Wychowawcy klas trzecich LO