Ku świętości… Wieczornica Papieska

Ku świętości…

24 kwietnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego
w Mogielnicy odbyła się wieczornica ku czci świętego Jana Pawła II. Uroczystość zgromadziła liczne grono odbiorców, na czele z Burmistrzem Gminy i Miasta Mogielnica, Sławomirem Chmielewskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej, Grzegorzem Michalskim, Proboszczem Parafii św. Floriana, ks. Grzegorzem Wolskim.

Organizatorzy przygotowali wyjątkowy program artystyczny pod hasłem Ku świętości, w którym wystąpili przedstawiciele klas 0 – VIII szkoły podstawowej, I – III liceum oraz nauczyciele. Młodzi artyści przypomnieli najważniejsze wydarzenia z życia świętego Jana Pawła II, które wzbogacili wzruszającymi tekstami poetyckimi, pięknymi pieśniami oraz pełnym gracji tańcem i prezentacją multimedialną. Zgromadzona w hali sportowej publiczność nagrodziła występujących gromkimi brawami.

Dyrektor ZSO w Mogielnicy – p. Małgorzata Tabor – podziękowała wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację wieczornicy. Skierowała wiele miłych słów do swoich zdolnych uczniów – deklamatorów, chórzystów, instrumentalistów, tancerzy, a także do nauczycieli, którzy opracowali scenariusz oraz oprawę muzyczną, wykonali dekorację i przygotowali młodzież. Pani dyrektor pamiętała również o absolwentkach naszego LO – Karolinie Mydłowskiej i Zofii Kosatce, które uświetniły swoim śpiewem nasz program. Podziękowała też Ani Szulczyk za wspaniałe prace plastyczne.

Na zakończenie spotkania przybyli na uroczystość widzowie zostali zaproszeni na pyszne kremówki, zaś mali i duzi artyści otrzymali słodkie upominki.

                                                                 Organizatorzy