You are currently viewing ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy, przedstawiciele społeczności uczniowskiej i delegacja nauczycieli złożyli hołd poległym podczas II wojny światowej.