Deklaracja uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w okresie pandemii COVID-19

Szanowni Rodzice

W okresie 29.03.2021-09.04.2021 przedszkole będzie nieczynne. Wyjątek stanowią dzieci rodziców będących medykami lub pracownikami służb mundurowych. Po złożeniu wniosku przez rodziców do dyrektora szkoły, zapewniamy tym dzieciom opiekę.

Wniosek do pobrania: deklaracja COVID.pdf lub deklaracja COVID.docx