Konkurs GALILEO rozstrzygnięty!

W dniach 5 i 6 marca uczniowie naszej szkoły przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Centrum Edukacji Szkolnej GALILEO. Zmierzyli się z testami z języka angielskiego i biologii. Poznaliśmy już wyniki!

            Test konkursowy niezależnie od przedmiotu i klasy składał się z 26 niełatwych pytań zamkniętych. Niestety wybór niepoprawnej odpowiedzi kosztował uczestnika -1 punkt.

            Do testu z języka angielskiego przystąpiło 22 uczniów szkoły podstawowej: siedmioro z klasy 5, czworo z klasy 6, pięcioro z klasy 7 i sześcioro z klasy 8. Wśród uczestników aż czworo otrzymało dyplomy wyróżnienia, co oznacza, że uczniowie ci zajęli bardzo wysokie miejsca od 11 do 15. Są to:

Grace Kistnen – klasa 5

Ksawery Koperski – klasa 6

Damian Kowalczyk – klasa 7

Maciej Pacholczak – klasa 8

 

            Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uznania.

            Do konkursu GALILEO z biologii przystąpiło dziesięcioro uczniów z klas I LO. Każdy z nich otrzymał dyplom uznania, a 80% z nich posiadało średnią wyższą niż średnia krajowa dla tego przedmiotu. Najwyższy uzyskany wynik w naszej szkole to 36 punktów, co daje 17. miejsce w ogólnej klasyfikacji.

            Pragniemy serdecznie pogratulować wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników!

Szkolnymi Organizatorami Konkursu były:

  1. Paulina Andryka-Dudek
  2. Karolina Lewandowska-Górecka
  3. Agnieszka Łagoda
  4. Natalia Załucka